Դաստակերտի միջնակարգ դպրոց

Հայոց Ցեղասպանության 107-րդ տարելիցին նվիրված միջոցառում

25 Ապրիլի, 2022

Ու վեր կացա ես, որ մեր հայրենի օրենքովը հին՝

Վերջին հանգիստը կարդամ իմ ազգի անբախտ զոհերին,

Որ շեն ու քաղաք, որ սար ու հովիտ, ծովից մինչև ծով

Մարած են, մեռած, փըռված ու ցըրված հազար հազարով…

 

 

 

 

 

Դաստակերտի միջնակարգ դպրոց