Դաստակերտի միջնակարգ դպրոց

Մաքուր պահենք մեր համայնքը

27 Ապրիլի, 2021

Դպրոցի շրջակայքում կատարվող ծառատունկին մասնակցում է ողջ համայնքը

Դաստակերտի միջնակարգ դպրոց