Դաստակերտի միջնակարգ դպրոց

Ծնողական խորհուրդի կազմը

14 Հունվարի, 2020

Մաթևոսյան Շողեր 2-րդ դասարան

Ավանեսով Էռնեստ 3-րդ դասարան

Հովհաննիսյան Ալինա   5-րդ դասարան

Հովհաննիսյան Արմինե  6-րդ դասարան

Ստեփանյան Լիաննա  7-րդ դասարան

Ղունաշյան  Սուսաննա     10-րդ դասարան

Ավետովա Լյուդմիլա 11-րդ դասարան

Մելքոնյան Գրետտա 12-րդ դասարան

Դաստակերտի միջնակարգ դպրոց