Դաստակերտի միջնակարգ դպրոց

Ծնողական խորհուրդի կազմը

14 Հունվարի, 2020

Մաթևոսյան Շողեր 2-րդ դասարան

Ավանեսով Էռնեստ 3-րդ դասարան

Հովհաննիսյան Ալինա   5-րդ դասարան

Հովհաննիսյան Արմինե  6-րդ դասարան

Ստեփանյան Լիաննա  7-րդ դասարան

Ղունաշյան  Սուսաննա     10-րդ դասարան

Ավետովա Լյուդմիլա 11-րդ դասարան

Մելքոնյան Գրետտա 12-րդ դասարան

Դպրոցի խորհրդի կազմը

14 Հունվարի, 2020

Նախագահ՝ Նաիրի ֆիլոսյան/ՏԻՄ ղեկավարի ներկայացմամբ/

Քարտուղար՝ Անահիտ Իսախանյան/Մանկավարժական խորհուրդ/

Անդամներ՝ Լիանա Ավագյան /Մանկավարժական խորհուրդ/

Օհանջանյան Սվետլանա /Ծնողական խորհուրդ/

Ղուկասյան Նատալյա/Ծնողական խորհուրդ/

Սաֆրադյան Արմեն/Սյունիքի մարզպետի կողմից ներկայացուցիչ/

Գրիգորյան Անահիտ/Սյունիքի մարզպետի կողմից ներկայացուցիչ/

Դովլաթյան Արմեն/ՀՀ ԿԳՄՍ նախարարի կողմից ներկայացուցիչ/

 

Դաստակերտի միջնակարգ դպրոց