Դաստակերտի միջնակարգ դպրոց

Մանկավարժական խորհուրդ

5 Սեպտեմբերի, 2019

Քաղվածք ԴԽ 19թ

 

Խորհրդի Նախագահ՝ Սերոբ Ապրեսյան

Քարտուղար՝ Մարիետա Մարտիրոսյան

Անդամներ՝

Գրետտա Մելքոնյան

Կամո Մինասյան

Անահիտ Իսախանյան

Աբգար Լազարյան

Իրինա Գևորգյան

Լուսինե Սարգսյան

Լիլիթ Օհանյան

Գևորգ Ապրեսյան

Ազգուշ Հակոբյան

Լիանա Ավագյան

Հարություն Մինասյան

 

Դաստակերտի միջնակարգ դպրոց