Դաստակերտի միջնակարգ դպրոց

Դպրոցի խորհուրդ

5 Մայիսի, 2018

2021թ

Քաղվածք  03.06.2021

1.Ֆիլոսյան Նաիրի- ՀՀ Սյունիքի մարզի ներկայացուցիչ/ՏԻՄ ղեկավարի ներկայացմամբ/՝ նախագահ

2.Մինասյան Հարություն- մանկավարժական խորհրդի ներկայացուցիչ

3.Օհանյան Լիլիթ- մանկավարժական խորհրդի                           ներկայացուցիչ

4.Օհանջանյան Կարինե — Տորունիքի հմ/դմանկավարժական                          խորհրդի  ներկայացուցիչ՝ քարտուղար

5.Գասպարյան Նարինե — Տորունիք հմ/դ մանկավարժական խորհրդի             ներկայացուցիչ

6. Ղումաշյան Սուսաննա —Դաստակերտի մ/դ ծնողական խորհրդի           ներկայացուցիչ

7. Ղուկասյան Նատալյա —Դաստակերտի մ/դ ծնողական խորհրդի               ներկայացուցիչ

8. Դավթյան Ալիկ — Տորունիք հմ/դ  ծնողական խորհրդի               ներկայացուցիչ

9.Անանյան Արմեն — Տորունիք հմ/դ  ծնողական խորհրդի               ներկայացուցիչ

10. Հակոբյան Անահիտ— ՀՀ Սյունիքի մարզպետի/համայնքի ղեկավարի ներկայացմամբ, Տորունիք հմ/դ

11.Գուրգենյան Ալիկ —ՀՀ Սյունիքի մարզպետարանի ներկայացուցիչ

12.Թադևոսյան  Արմեն- ՀՀ ԿԳ նախարարության ներկայացուցիչ

13.Պողոսյան Հայկ -ՀՀ ԿԳՄՍ ներկայացուցիչ

14.Այվազյան Ռաֆայել-ՀՀ ԿԳՄՍ ներկայացուցիչ

 

Քաղվածք ԴԽ 19թ

1.Ֆիլոսյան ՆաիրիՀՀ Սյունիքի մարզի ներկայացուցիչ/ՏԻՄ ղեկավարի ներկայացմամբ/՝ նախագահ

2.Իսախանյան Անահիտ- մանկավարժական խորհրդի ներկայացուցիչ՝քարտուղար

3.Ավագյան Լիանա- մանկավարժական խորհրդի                           ներկայացուցիչ՝քարտուղար

4.Օհանջանյան Սվետլանա-ծնողական խորհրդի ներկայացուցիչ

5.Սաֆրադյան Արմեն-ՀՀ Սյունիքի մարզպետարանի ներկայացուցիչ

6.Դովլաթյան Արմեն- ՀՀ ԿԳ նախարարության ներկայացուցիչ

7.Գրիգորյան Անահիտ-ՀՀ Սյունիքի մարզպետարանիի ներկայացուցիչ

8.Ղուկասյան Նատալյա-ծնողական խորհրդի ներկայացուցիչ

 

Դաստակերտի միջնակարգ դպրոց