Դաստակերտի միջնակարգ դպրոց

Անձնակազմ

10 Սեպտեմբերի, 2019

Դպրոցի տնօրեն՝ Սերոբ Ապրեսյան Սիմոնի

Ոսումնական մասով փոխտնօրեն՝ Գրետտա Մելքոմյան Արամայիսի

ՄԿԱ փոխտնօրեն՝ Կամո Մինասյան Արկադիայի

ԴԱԿ՝ Ազագուշ Հակոբյան Ազատի

Զինղեկ՝ Գևորգ Ապրեսյան Սերոբի

ՈՒսուցիչներ

Իրինա Գևորգյան Արշակի

Լիանա Ավագյան Արշակի

Լուսինե Սարգսյան Գագիկի

Աբգար Լազարյան Սոսիկի

Անահիտ Իսախանյան Միսակի

Մարիետա Մարտիրոսյան Գրիտելի

Հարություն Մինասյան Մուրադի

ՈՒսումնաօժանդակ և սպասարկող անձնակազմ

Գենարիկ Աբրահամյան Ցոլակի

Սվետլանա Օհանջանյան  Ռաֆայելի

Գարոլդ Հովակիմյան  Իլիչի

Սվետլանա Սիմոնյան  Ստանիսլավի

Ալեքսանյան  Կարեն Վյաչեսլավի

Սերգեյ Ղուկասյան Էդուարդի

Նինա Ղուկասյան  Միխայիլի

Իսախանյան Անահիտ Միսակի

Լիլիթ Օհանյան Հովսեփի

 

 

Դաստակերտի միջնակարգ դպրոց